Pentru Centrul Bucureştiului, un Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) este un ansamblu coerent de proiecte care vizează dezvoltarea armonioasă şi durabilă a zonei urbane în funcţie de nevoile şi potenţialul acesteia. Oraşele româneşti pot aplica la fonduri europene prin propunerea de PIDU, în cadrul politicii europene de coeziune teritorială, care are ca scop reducerea discrepanţelor calităţii vieţii dintre diferitele regiuni ale Uniunii Europene. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Central Bucureşti urmăreşte:

1) Recuperarea unei identităţi urbane pentru centru, 2) Recuperarea zonei centrale de la sud de Dâmboviţa, 3) Model de transport alternativ, durabil, 4) Sistem integrat de parcări în zona centrală, 5) Recuperarea spaţiilor publice, 6) Regenerarea urbană a cartierelor tradiţionale degradate, 7) Dinamizarea activităţilor economice.

Realizarea acestor obiective vor avea ca efect atât creşterea calităţii vieţii locuitorilor zonei centrale şi ai întregului oraş, cât şi sporirea atractivităţii pentru investitori şi turişti, susţinând un centru vibrant, dinamic, atractiv pentru Bucureşti, capitală europeană.

1.       Recuperarea unei identităţi urbane pentru centru
O idee cheie a acestui Plan Integrat de Dezvoltare Urbană este recuperarea unei identităţi pentru Centrul Bucureştiului, prin proiecte care să pună în valoare marea diversitate a spaţiilor urbane, a arhitecturii, a activităţilor din zona centrală. Astăzi, pentru mulţi bucureşteni, centrul istoric înseamnă doar zona Lipscani, ceea ce este o simplificare a istoriei. Dorim revitalizarea şi reconectarea zonelor cu caracter divers care constituie centrul Bucureştiului, de la Piaţa Victoriei la Parcul Carol, având în prim plan calitatea vieţii urbane pentru locuitorii oraşului, cât şi crearea unui brand pentru turişti şi investitori.


2.       Recuperarea zonei centrale de la sud de DâmboviÅ£a
Aproape un sfert dintre bucureştenii intervievaţi nu au auzit de zone ca Antim sau Uranus, urmare probabilă a operaţiunilor urbane din anii 1980 când, după demolări intense, fragmente din vechiul centru au devenit enclave între blocuri, iar vechi străzi comerciale precum Calea Rahovei au fost secţionate şi ascunse în spatele noului Centru Civic. Poduri peste Dâmboviţa au dispărut, iar zone întregi de la sud de râu sunt acum lipsite de viaţă. Dorim să recoasem ţesutul rupt de aceste operaţiuni şi să readucem zona de la sud de Dâmboviţa în centrul Capitalei. Dorim să recuperăm această parte a oraşului pentru bucureşteni prin construcţia de poduri pietonale peste râu şi reconstituirea vechii Căi a Rahovei şi a străzii Uranus ca traseu cu prioritate pentru pietoni şi biciclişti, prin punerea în valoare a unor monumente istorice, precum şi prin proiecte sociale şi economice de revitalizare a zonei.

3.       Model de transport alternativ, durabil
Traficul este o problemă majoră a centrului Bucureştiului. Pornim de la premisa că centrul nu trebuie să fie un loc de tranzit prin Bucureşti şi că, prin construcţia inelelor şi a centurii, se poate scădea traficul auto din zona centrală. Propunem prioritizarea formelor de transport alternative, de decenii îmbrăţişate de oraşele europene: ameliorarea conexiunilor de transport în comun şi crearea unei reţele de străzi cu prioritate pentru biciclişti şi pietoni care să străbată centrul.

4.       Sistem integrat de parcări în zona centrală
Propunem un sistem de parcări cu management integrat de dimensiuni medii - până la 500 de locuri - conectate la nodurile de transport în comun ÅŸi la reÅ£eaua de străzi cu prioritate pentru pietoni ÅŸi bicicliÅŸti   Suntem împotriva instalării în zona centrală a unor parcări de mari dimensiuni (peste 1000 de locuri) pentru ca astfel de parcări devin în sine un factor generator de trafic. Prin construcÅ£ia de parcări subterane ÅŸi supraetajate, se va elibera spaÅ£iul public al străzilor, pieÅ£elor ÅŸi trotuarelor.

5.       Recuperarea spaÅ£iilor publice
Ne propunem să redăm locuitorilor oraÅŸului spaÅ£ii publice, actualmente neprietenoase, ocupate de maÅŸini.  Prin lărgiri de trotuare, reamenajarea de străzi cu prioritate pentru pietoni ÅŸi bicicliÅŸti ÅŸi refacerea de peste 20 de scuaruri ÅŸi pieÅ£e, dorim să creăm spaÅ£ii publice prietenoase ÅŸi dinamice, cu un design de un înalt standard de calitate pentru deplasare, cât ÅŸi relaxare ÅŸi socializare. Pentru spaÅ£iile publice majore, complexe, propunem în strategie organizarea de concursuri internaÅ£ionale care să aducă soluÅ£ii de reabilitare moderne, validate prin dezbateri publice.

6.    Regenerarea urbană a cartierelor tradiÅ£ionale degradate

Căi comerciale tradiţionale, precum Calea Moşilor, vechea Cale a Rahovei sau Calea Griviţei suferă acum de degradare accentuată a clădirilor, dar şi a condiţiilor de viaţă a locuitorilor din zonă. Dorim ca printr-o serie de proiecte ce vizează atât spaţiul urban cât şi activitatea economică, aceste străzi şi cartierele susţinute de acestea să intre într-un proces de regenerare urbană. Propunem îmbunătăţirea spaţiului public, reabilitarea de monumente şi conversia acestora în centre comunitare social-culturale care să servească locuitorii, cât şi ateliere meşteşugăreşti, platforme de mici afaceri, pieţe, care să creeze locuri de muncă şi să stimuleze activitatea economică.

 

7.       Dinamizarea activităţilor economice

Acest Plan Integrat de Dezvoltare Urbană combină intervenţiile asupra spaţiului urban cu acţiuni menite să joace rol de catalizator pentru activitatea economică. Un număr de clădiri istorice vor fi recondiţionate pentru a deveni platforme business şi incubatoare de afaceri. Se vor sprijini atât industriile creative moderne cât şi revitalizarea meşteşugurilor şi a comerţului în stil tradiţional prin recondiţionarea fizică a locurilor cu tradiţie în domeniu sau crearea unor noi structuri, precum o Curte a Meşteşugarilor. Crearea unui traseu cu prioritate pentru pietoni şi biciclişti va fi benefică pentru economia locală, întrucât va sprijini activităţile comerciale ale magazinelor, restaurantelor şi unităţilor de servicii.
Acest proiect este dezvoltat de un consorţiu format din: Synergetics Corporation / Re-act Now Studio / Space Syntax / KXL / DC Communication/ Igloo Arhitecture / Studio Basar/ A Stil / Macarie O'Looney Architects / Soare&Yokina Arhitecti Asociati / Republic of Architects / KVB Economic / Polarh Design
produced by Interactive Look   © 21.07.2010 ASUB